top of page

Demokrātijas kvartāla kopiena - 
cilvēki, kuriem rūp demokrātija

Demokrātijas kvartāla sirds ir cilvēki, kas to viedo, jeb Demokrātijas kvartāla kopiena. Šī primāri nav vietai, bet gan vērtībām piesaistīta kopiena, tāpēc tajā līdzdarboties var ikviens, kuram rūp demokrātija, neatkarīgi no katra fiziskās atrašanās vietas. Veidojot Demokrātijas kvartāla kopienu, esam vadījušies pēc principa, ka dažādība ir vērtība un savā atšķirīgumā mēs viens otru bagātinām, ja vien protam cieņpilni sadzīvot.

 

Kā darbojas mūsu kopiena:

  • ikviens šeit ir gaidīts un novērtēts;

  • šeit jūtas labi jauni un veci, sievietes un vīrieši, vietējie un no citurienes nākušie;

  • šeit raisās sarunas starp savējiem un vēl neiepazītajiem, starp līdzīgi domājošajiem un pretējus uzskatus pārstāvošajiem;

  • šeit var organizēt pats savus pasākumus un piedalīties citu rīkotos pasākumos;

  • šeit var kopīgi apcerēt pagātni, vērot tagadni un izsapņot nākotni;

  • šeit māksla un kultūra kalpo demokrātijai un kopā sadzīvo tradicionālais un laikmetīgais, profesionalitāte un amatieru pašizpausme, viens otru papildinot un bagātinot;

  • šeit var mācīties, pilnveidoties, strādāt un ieguldīties, bet var arī atpūsties un labi pavadīt brīvo laiku.

Šobrīd kopienā darbojas aptuveni 30 cilvēki, kas pārstāv visdažādākās jomas – mūsu vidū ir NVO aktīvisti, privātajā un publiskajā sektorā strādājošie, radošo jomu pārstāvji, akadēmiķi, žurnālisti, uzņēmēji u.c. Daļa no mums dzīvo Kuldīgā, daļa nāk no Kuldīgas, bet ir arī kāds no Ieriķiem un citām vietām. Mūsu kopiena pastāvīgi paplašinās.

Ja vēlies pievienoties, raksti uz info@demokratijaskvartals.lv

bottom of page