top of page
  • Writer's pictureDK

Aizvadīts pirmais Demokrātijas festivāls Kuldīgā

2021. gada 6. un 7. augustā Kuldīgā notika pirmie paštaisītie, pašiemtaisītie, bet arī citiem atvērtie demokrātijas svētki. Tos rīkoja biedrība "Kurzemes NVO centrs", iesaistoties vietējiem Kuldīgas novada aktīvistiem un interesentiem no citām Latvijas vietām. Festivālā bija iespēja piedalīties sarunās, darbnīcās, noskatīties teātra izrādi, uz vietas uzvest teātri, baudīt demokrātijas garšu (burtiskā nozīmē) un citos veidos pieredzēt demokrātiju.LIELS PALDIES VISIEM, KURI IESAISTĪJĀS UN ATBALSTĪJA FESTI'VALA TAPŠANU!

Demokrātijas festivāla kopienai un brīvprātīgajiem: Adrianam Dravniekam, Agnesei Lapsiņai, Albertam Dinteram, Ancei Blūmai, Ancei Jaunskalzei, Bonijai Lasmanei, Dainai Dubrai, Edgaram Karlsonam, Elizabetei Futrakai, Emīlijai Futrakai, Emmai Funtai, Ernestam Jankovskim, Guntai Jankovskai, Ģirtam Blūmam, Ģirtam Jankovskim, Ilzei Dambītei-Dambergai, Ilzei Jankovskai, Ilzei Jansonei, Ilzei Samītei, Inai Celitānei, Inesei Freimanei, Ingai Pāvulai, Ingai Spēkainei, Indrai Ivetai Gailei, Jēkabam Aleksandram Krūmiņam, Jurģim Spuleniekam, Kārlim Neimanim, Kārlim Vējam, Katrīnai Idū, Katrīnai Spuleniecei-Aišpurei, Kristīnei Abikai, Kristīnei Zvirbulei, Kristai Karlsonei, Lienei Kņazei, Maija Rudovskai, Maijai Jankovskai, Mārtiņam Priedolam, Rutai Orlovai, Sangritai Upeniecei, Undīnei Celitānei, Veronikai Vagotiņai-V Vinetai Jurevicai un vēl citiem labiem cilvēkiem


"Demokrātijas kafejnīcas" slepenajiem viesiem: Aleksejam Muraško, Andai Laķei, Andrim Akmentiņam, Bellai Briškai, Brigitai Strodai, Dacei Balodei, Ingai Bērziņa, Ivaram Ījabam, Leldei Prūsei, Lienei Kņazei, Mārim Bērziņam, Mārim Matrevicam


Ziedotājiem: SIA “TestDevLab”, Artim Aizstrautam, Baibai Gaigrai, Dagmārai Beitnerei-Le Gallai, Evitai Pētersonei, Jurim Pūcem, Līgai Stafeckai, Mārtiņam Šteinam


Politiķiem, kuri ziedoja savas grāmatas mūsu rīkotajai grāmatu izsolei: Anitai Muižniecei, Artūram Tomam Plešam, Atim Zakatistovam, Dacei Rukšānei-Ščipčinskai, Dagmārai Beitnerei-Le Gallai, Danielam Pavļutam , Edgaram Rinkēvičam, Egilam Levitam, Ērikam Pucenam, Evitai Pētersonei, Gatim Eglītim, Gatim Zamuram, Guntim Ulmanim, Ilgai Šuplinskai, Ilmāram Dūrītim, Ilzei Indriksonei, Inesei Lībiņai-Egnerei, Inesei Voikai, Ingai Bērziņai, Ivetai Benhenai-Bēkenai, Janīnai Kursītei-Pakulei, Jānim Bordānam , Jānim Reiram, Krišjānim Kariņam, Kristai Baumanei, Marijai Golubevai, Mārtiņam Šteinam, Raimondam Vējonim, Regīnai Ločmelei, Rutai Karlovičai, Sandim Ģirģenam, Tālim Linkaitam, Vairai Vīķei - Freibergai, Vitai Tēraudai


Visiem, kuri ziedoja aizkarus un citus baltus audumus Festivāla noformējumam


Foto mirkļu ķērājiem: Sintijai Šlēgels un Albertam Dinteram

Mucenieku ielas 9 saimniekam Arnoldam Pizikam


Festivāla atbalstītājiem:

  • SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS FONDAM

  • EUROPE DIRECT KULDĪGA

  • KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAI

  • JELGAVAS TIPOGRĀFIJAI

  • GĒTES INSTITŪTAM RĪGĀ

  • KULDĪGAS JAUNIEŠU MĀJAI

  • ZEMESSARDZES 45. NODROŠINĀJUMA BATALJONAM

Post: Blog2_Post
bottom of page