top of page
  • Writer's pictureDK

"Demokrātija ir grūta!" - sākam ziedojumu vākšanas kampaņu Demokrātijas kvartāla atbalstam

“Demokrātija ir grūta, savā ziņā pat mazohisms” – ar šādiem skaļiem apgalvojumiem 1. februārī uzsākam ziedojumu vākšanas kampaņu Demokrātijas kvartāla atbalstam. Mācīties būt demokrātijā ir grūti, taču ar savu ziedojumu jebkurš var atbalstīt šīs vietas tapšanu, lai to darīt kļūtu vieglāk.Lai gan demokrātija dod vislielāko brīvību katram īstenot savas ieceres un dzīvot cilvēka cienīgi, tomēr vienlaikus tā ir arī grūta, jo sava brīvība jāprot izmantot. Ir jāmāk aizstāvēt savas intereses un jāspēj pieņemt, ka citiem ir atšķirīgas intereses un ka citi mēdz būt ar ļoti atšķirīgiem uzskatiem un vērtībām. Ir jāmāk sarunāties un meklēt kompromisus. Ir jāvienojas par to, kas ir un kas nav taisnīgi. Ir jādara pašam un pašam jāuzņemas atbildība. Ir jāspēj uzticēties citiem un domāt ne tikai par savu, bet arī kopīgo labumu. Tāpēc ir nepieciešama vieta, kur šīs prasmes trenēt. Ar šādu mērķi Kuldīgā veidojam Demokrātijas kvartālu – vietu, kur praktizēt demokrātiju un kopt demokrātijai nepieciešamās prasmes.

Demokrātijas kvartāla darbojas Kuldīgā, Mucenieku ielā 9, kas ir teritorija pašā pilsētas centrā un sastāv no četrām ēkām un plašā pagalma (kopējā teritorija ir ap 3000 m2). Agrāk šeit bijusi liķiera fabrika, pienotava, metālcehs, taču kopš pagājušās vasaras bijusī ražošanas teritorija tiek izmantota jaunam mērķim – lai ar dažāda veida aktivitātēm “ražotu” demokrātiju.

2021. gada augustā šeit notika pirmais Demokrātijas festivāls, kura rīkošanā varēja iesaistīties jebkurš interesents. Festivāla dalībnieki varēja diskutēt, piedalīties dažādās darbnīcās, noskatīties teātra izrādi, uzvest teātri uz vietas, nogaršot demokrātiju (burtiskā nozīmē) un vēl citos veidos svinēt svētkus par godu demokrātijai. Arī pēc festivāla darbība turpinās, lai līdzīgas aktivitātes šeit varētu notikt visa gada garumā, gadu no gada. Mūsu vīzija ir, ka Demokrātijas kvartāls varētu attīstīties par dzīvīgu vietu, kur ne tikai var kopt demokrātijai nepieciešamās prasmes, bet ir pieejamas arī telpas biedrībām, nodibinājumiem, sociāli atbildīgiem uzņēmumiem, kultūras un izklaides pasākumiem un daudzām citām demokrātiskām aktivitātēm.

Tā kā teritorijas īpašnieks, ar kuru noslēgts īpašuma pagaidu lietošanas līgums, vēlas to pārdot, tad mēs, Demokrātijas kvartāla veidošanā iesaistītie aktīvisti, nodibinājums "Demokrātijas fonds" un biedrība "Kurzemes NVO centrs", esam apņēmības pilni savākt nepieciešamos līdzekļus (kopumā 150 000 eiro), lai arī turpmāk šī vieta būtu pieejama sabiedrībai un tajā varētu notikt demokrātiju stiprinošas aktivitātēs. Tāpēc organizējam ziedojumu vākšanas kampaņu "Demokrātija ir grūta!", kuras mērķis ir iegūt līdzekļus īpašuma iegādei.

Visus, kam ir vēlme un kaut mazākā iespēja atbalstīt Demokrātijas kvartāla ieceri, lūdzam ziedot tā attīstībai.

Pie reizes vēlamies teikt milzīgu paldies reklāmas aģentūrai "Not Perfect Riga", kura bez atlīdzības palīdzēja tapt šai kampaņai. Paldies par kampaņas kopējo konceptu (jā, demokrātija ir grūta!) un izcilajiem vizuālajiem materiāliem!

Post: Blog2_Post
bottom of page