top of page
  • Writer's pictureDK

Demokrātijas fonda dibināšanas sapulce

Lai nodrošinātu "Demokrātijas kvartāla" attīstību 2021. gada 17. septembrī tika sasaukta “Demokrātijas fonda” dibināšanas sapulce. Uz to aicināti bija visi, kas piedalījušies "Demokrātijas festivāla" organizēšanā. Pirmais lielākais Fonda uzdevums ir savākt līdzekļus, lai iegādātos īpašumu Mucenieku ielā 9 un Demokrātijas kvartāls varētu kļūt par pastāvīgu vietu, kurā pieredzēt demokrātiju.


Post: Blog2_Post
bottom of page