top of page
  • Writer's pictureDK

Foruma teātris – ģenerālmēģinājums labākai nākotnei!Demokrātijas fonds aicina pieteikties 5 nodarbību ciklam "Foruma teātris", kura

ietvaros dalībnieki apgūs šīs metodes kontekstu, teoriju un praktisku īstenošanu,

veidojot Foruma teātra izrādi.


Foruma teātris ir metode, kurā ar teātra paņēmienu tiek analizētas un risinātas

konkrētas, pašiem dalībniekiem aktuālas problēmas. Foruma teātrī “aktieri” un

“skatītāji” ir vienlīdzīgi, un visu kopējais mērķis ir interaktīvā un radošā veidā

meklēt risinājumus sarežģītām situācijām. Šī metode rosina dialogu, neierastā

veidā aicina domāt par problemātiskām tēmām un tā ir pieejama ikvienam

interesantam.


Metodes autors ir brazīliešu režisors, teātra novators un aktīvists Auguštu Boals

(1931-2009), kurš radīja Foruma teātri kā vienu no Apspiesto teātra virzieniem ar

mērķi stiprināt sabiedrības apspiestas grupas. Mūsdienās šī metode ir ļoti plaši

izmantojama, un to var pielietot jebkurā problēmsituācijā, kad potenciālais

risinājums ir pašu cilvēku rokās. Pasaules praksē Foruma teātri izmanto NVO,

skolās, sociālajā sfērā, uzņēmumos u.c.


Nodarbību ciklu vadīs Agnese Lapsiņa, kas Foruma teātri apguvusi

starptautiskās mācībās un reālā pieredzē.


Pirmā nodarbība 29. septembrī plkst. 17.30, Kuldīgas Mākslas namā. Nodarbības

paredzētas klātienē, reizi nedēļā - 29.09., 6.10., 13.10., 20.10. un 26.10.


  • Dalība Foruma teātra nodarbību ciklā ir BEZ MAKSAS.

  • Vietu skaits ir ierobežots.

  • Nodarbības cita citu secīgi papildina, tāpēc lūdzu izvērtēt savas iespējas piedalīties visās nodarbībās.

Lai pieteiktos nodarbību ciklam, lūdzu aizpildīt līdz 23. septembrim:

https://bit.ly/3psYGIk


Projekts tapis ar Vācijas vēstniecības Latvijā atbalstu.

Post: Blog2_Post
bottom of page