top of page
  • Writer's pictureDK

Sarunas par aizspriedumiem

28. augustā "Demokrātijas kvartālā" notika Sarunas par aizspriedumiem - lekcija un diskusija, kuru vadīja viens no Kvartāla kopienas locekļiem, filozofs Ģirts Jankovskis. Vai iespējams spriedums bez aizsprieduma? Laikam jau nē.


Post: Blog2_Post
bottom of page